Mgr. Kateřina Francová

Zabývám se psychoterapií v oblasti seberozvoje, mezilidských vztahů, vnímání vlastního těla, terapií závislostí a zpracováním zážitků způsobených užitím drog. Zaměřuji se na práci s dospělými i s dospívajícími. Nabízím individuální i párovou formu terapie.

Vystudovala jsem zdravotnický obor adiktologie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Svoji praxi jsem začínala před 15 lety v oblasti primární prevence s dětmi na základních školách. Pracovala jsem v kontaktních centrech pro uživatele drog a v ambulanci pro ženy závislé na alkoholu. Ve své praxi jsem se dále věnovala práci s mladistvými s přidruženou psychiatrickou nemocí a adiktologické a terapeutické práci s vězněnými osobami.

Psychoterapeutické vzdělání jsem získala v PCA (přístup zaměřený na člověka).

Více o mně naleznete na webu www.katerinafrancova.cz nebo mě kontaktujte na telefon +420 777 778 508, či email info@katerinafrancova.cz.

Individuální psychoterapie (60 minut) – 1200 Kč
Párová psychoterapie (90 minut) – 1800 Kč
Online konzultace (60 minut) – 1200 Kč

- zrušení méně než 48 hodin před začátkem sezení činí 50% ceny
- zrušení méně než 24 hodin před začátkem sezení činí 100% ceny