Mgr. Antonín Kupec

Gestalt terapie zdůrazňuje nikoliv to, že žijeme pro tento okamžik, ale že žijeme v tomto okamžiku. (Joseph Zinker)

Nabízím své služby v oblasti psychoterapie, psychologického poradenství a osobního rozvoje. Jak již odkazuje úvodní citát, vycházím především z principů gestalt terapie, humanistického, prožitkového a psychosomatického psychoterapeutického směru. V terapeutické praxi se snažím také o integraci poznatků a technik z jiných psychoterapeutických směrů, potažmo inspirace ze všeho, co nás obklopuje a může nasměrovat k lepšímu poznání sama sebe.

Z mé dosavadní praxe jsem získal a získávám zkušenosti s lidmi s duševním onemocněním a klienty, kteří se potýkají se závislostmi. Pracuji rovněž se seniory s různým kognitivním omezením a jejich rodinnými příslušníky k pochopení a přijetí jejich onemocnění. Také se intenzivně věnuji technikám práce se stresem – relaxaci, mindfulness, nácviku komunikačních dovedností i otázkám spirituality.

Má práce je pravidelně supervidována. V případě jakýkoliv otázek mě kontaktujte na telefon +420 739 443 963,
či email a.kupec@centrum.cz. Více o mě naleznete na webu http://psychoterapie-kupec.cz/

Individuální psychoterapie (50 minut) – 1000 Kč
Párová psychoterapie (50 minut) – 1000 Kč