MUDr. Jana Čapková

✓ r. 2004-2010 studium všeobecného lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

✓ r. 2010 do r. 2015, sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici Bohnice

✓ r. 2014- dosud, ambulantní psychiatr několika psychiatrických ambulancích (Gyncare, Clinterap, Ambulance MUDr. Čermáka v Říčanech u Prahy)

✓ r. 2015 do r. 2021, sekundární lékař a výzkumný pracovník, neurovědec v Národním ústavu duševního zdraví, kde se podílela na řadě odborných publikací v impactovaných časopisech zaměřených zejména na výzkum schizofrenie a bipolární afektivní poruchy, souběžně s výzkumnou prací se věnovala postgraduálnímu studiu Neurověd při 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

✓ r. 2014-dosud se intenzivně vzdělává v oblasti Gestalt psychoterapie, dokončuje 5-ti letý integrativní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik INSTEP pod vedením PhDr. Martina Járy

✓ r. 2017-dosud pracuje jako samostatný psychiatr a psychoterapeut

✓ r. 2019-dosud slouží pravidelně noční pohotovostní služby na Centru Krizové intervence v pražských Bohnicích

V případě zájmu mě kontaktujte na email dr.capkovaj@gmail.com.

Individuální psychoterapie (50 minut) – 1300 Kč
-starobní důchodci, držitelé ZTP a studenti 15% sleva-