Mgr. Michal Kusák, Ph.D.

Denně rozvíjíme naše partnerské, rodinné, přátelské nebo pracovní vztahy, ale mnohdy zapomínáme na vztah k nám samotným. Narušení našich vztahů vede k vnitřní nejistotě, úzkostem a pocitu osamělosti.

Má práce vychází z kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a mentoringu, kdy se zaměřuji na vztahově emoční problematiku. S klienty rozvíjím schopnost být si vědom sám sebe, dostatečně komunikovat své potřeby, rozpoznávat manipulaci a také přijmout zodpovědnost za své pocity.

Většina spolupráce probíhá ve 3 základních krocích:
1) Jaké zažíváte pocity / emoce? - smutek, vztek, lítost, zklamání, frustrace, pocit viny, atd.
2) Stojí za těmito pocity nějaká nenaplněná potřeba? - lásky, uznání, porozumění, finančního ocenění, atd.
3) Jak to můžete změnit? - přijetí svých pocitů, nelezní jejich příčin a vhodné cesty ke změně.

Nabízím terapie osobně i online.

Více o mně naleznete na webu www.michalkusak.cz nebo mě kontaktujte na telefon +420 604 892 482.

Individuální psychoterapie (60 minut) – 1000 Kč